OM KLUBBEN

VÅR TRÄNARE

 

Jag som är tränare och ledare för Gråbo TKD Klubb heter Håkan Löf och har tränat Taekwon-Do sedan 1995, då jag började i Borås Taekwon-Do klubb under ledning av Grand Master Cindy Armstrong, och har nu hunnit komma till 6:e dan Svart bälte.

Jag har varit klubbledare och tränare i över 15år och är utbildad licensierad internationell instruktör, utbildad inom Coachning och barnpedagogisk träning. 

Jag leder även Härryda Taekwon-Do klubb och är med i styrelsen för vår svenska ITF organisation Taekwon-Do Sweden.

 

Min ambition med klubben är att alla i Gråbo ska få möjlighet att träna denna fantastiska kampkonst.

Så har du inte provat ännu så gör det!

Välkommen till oss och träna Taekwon-Do.                     /Håkan

VERKSAMHET & HISTORIA

 

Historia:

Gråbo TKD Klubb grundades 12:e Dec 2014 av Håkan Löf på uppdrag av Grand Master C.J Armstrong 9:e Dan svart bälte, Göteborgs TKD Klubb.

Hösten 2015 startade vi våra första träningspass och vi är idag över 30 medlemmar i alla åldrar från 7 till 50+ år.

 

Verksamhet:

Klubbens verksamhet är att lära elever kampkonsten original ITF Taekwon-Do, efter den utbildningsmodell som grundaren Gen. Choi Hong-Hi har skapat. Alla får träna, oavsett ålder och kön, efter ITF:s, Taekwon-Do:s, och klubbens regler.

 

Vi har en 100% 0-toleranspolicy mot drogen, doping och mobbning, och uppträdande i och utanför lokalen ska följa Taekwon-Do:s filosofi om artighet, ärlighet och kamratskap.

 

Elever har möjlighet att delta på de träningsläger och tävlingar som arrangeras i organisationen och evenemang som klubben arrangerar.

 

Graderingar, (test för att få en ny grad och gå vidare i utbildningen), görs i slutet av varje termin, då elever som är redo kan gradera sig.

 

Föreningen följer RF:s regler om hur demokratiska ideella föreningar skall drivas och föreningens styrs av den stadgar som det exekutiva årsmötet har godkänt.

 

Ekonomiskt är filosofin att föreningen skall gå runt m.h.a. medlems- och träningsavgifter och verksamhetsbidrag från stat och kommun. Klubbens medlemmar skall INTE behöva bedriva försäljning av ex. bingolotter, strumpor el dyl. för att föreningen skall klara sin verksamhet.

ORGANISATIONER vi TILLHÖR

 

Klubben är medlem i:

> Svenska riksidrottsförbundet (RF) - Det rikstäckande idrottsförbundet för alla idrotter i Sverige

 

> Svenska Taekwondo förbundet (STF) - Det rikstäckande specialidrottsförbundet för alla Taekwondo stilar

 

> Västsvenska Taekwondo Förbundet (VSTF) - Regionala Taekwondo förbundet i västsverige

 

> International Taekwon-Do Federation (ITF) - Den internationella Taekwon-Do Organisationen


SEKRITESSPOLICY & PERSONUPPGIFTER

 

Gråbo TKD Klubb följer RF:s riktlinjer och uppförandekod för idrotten gällande hantering av personuppgifter (GDPR) och vi har tagit fram ett informationsblad som konkret och i korta drag tala om hur vi hanterar detta. se nedan

 

I ärenden som inte tas upp här hänvisas till RF:s riktlinjer hur föreningar bör arbeta med dessa frågor. Läs mer om Uppförandekoden som finns tillgänglig på RF:s hemsida http://www.rf.se/Personuppgifter/.

 

>> Hantering av personuppgifter <<

 

För mer information kontakta klubben på info@grabo-tkd.se

TRÄNINGSTIDER & PRISER

 

Träningstider:

Ett kalenderår är uppdelat i 2 träningsperioder:

Vårtermin(VT): Januari-Maj = 5 månader. (VT startar 1 vecka efter nyår)

Hösttermin(HT): September-December = 4 månader. (HT slutar veckan innan jul)

 

Man kan träna 2 dagar i veckan.

Måndagar, Torsdagar - Ljungsviksskolans Gymnastiksal

Vi har inga lov utan tränar som vanligt även under skolans lov som ex. påsklov och höstlov.

( Tillfälligt inställda träningspass kan förekomma i samband med helgdagar.

 Träningstider, dagar och grupper kan variera per termin. Kontakta tränare för mer info )

 

Nybörjarkurs startar oftast första månaden i varje termin. 


Pris:

Medlemsavgift per kalenderår = 100:-/pers. och betalas den första terminen som man tränar på året.

Man kan vara medlem i föreningen utan att aktivt träna, s.k. Stödmedlem/Passiv medlem, och betalar då endast medlemsavgift. Man kan då delta och hjälpa till i föreningens aktiviteter som årsmöte, träningsläger, tävlingar mm och bidrar då också att höja medlemsantalet i föreningen vilket ger fördelar från våra förbund.

 

Träningsavgift betalas av aktiva medlemmar och motsvarar 150:-/månad vilken betalas terminsvis i början av terminen:

VT = 750:- och HT = 600:- per person

Familjerabatt: För familjer där 3 personer eller fler i samma familj tränar tillsammans ger klubben 50:-/pers. i rabatt på den totala terminsavgiften.

Nya elever får prova på gratis i en månad.

 

Betalning:

Betalning av avgifter görs, precis som med en faktura, till Klubbens Bankgironummer: 5138-1770. Skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller och elevens namn.